Vỏ chai chứa khí 10 lít

1.000.000 

  • Chứa 4 kg khí lỏng.
  • Thể tích 10 lít
  • Áp suất thử:250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Bề dày: 5.2 mm
  • Khối lượng: 13.8 kg
  • Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156
Danh mục:
0931.475.185