Showing 1–40 of 53 results

Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 47 lít

2.000.000 

Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 14 lít

1.200.000 

Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 10 lít

1.000.000 

Khí công nghiệp

Khí CO2 thực phẩm

250.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 40 lít

2.000.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 14 lít

1.200.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 10 lít

1.000.000 

Vỏ chai khí nitơ

Vỏ bình nitơ 40 lít

2.000.000 

Vỏ chai khí nitơ

Vỏ bình nitơ 10 lít

1.000.000 
Giảm giá!

Vỏ chai chứa khí

Bồn chứa lỏng mini – XL45

30.000.000  28.000.000 
2.000.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình oxy y tế 15 lít

1.200.000 
1.500.000 
700.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình khí oxy y tế 9 lít

800.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình khí oxy y tế 8 lít

700.000 
2.400.000 
1.400.000 
1.250.000 
1.200.000 

Chai khí oxy y tế

Bồn mini XL45 – oxy, nito

20.000.000 
2.000.000 

Bình chứa nitơ lỏng

Bình chứa Nitơ lỏng 20 lít YDS-20

13.500.000 

Khí y tế

Khí nitơ y tế

200.000 

Khí tinh khiết

Khí CO2 tinh khiết

250.000 

Khí tinh khiết

Khí nitơ tinh khiết

350.000 

Khí tinh khiết

Khí argon tinh khiết

350.000 

Khí tinh khiết

Khí oxy tinh khiết

150.000 

Khí y tế

Khí CO2 y tế

250.000 

Khí y tế

Khí N2O y tế

1.000.000 

Khí hóa lỏng

Khí oxy lỏng

12.000 

Khí công nghiệp

Khí Hydro công nghiệp

900.000 
Giảm giá!

Khí công nghiệp

Khí nitơ công nghiệp

200.000  170.000 

Khí công nghiệp

Khí Acetylen công nghiệp

500.000 

Đồng hồ điều áp

Đồng hồ điều áp khí Argon

250.000 

Vỏ chai chứa khí

Vỏ chai chứa khí 40 lít

2.000.000 
1.000.000 
0931.475.185