Khí nitơ lỏng

12.000 

Nitơ lỏng là nitơ trong trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp. Nitơ lỏng được sản xuất công nghiệp bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Nitơ lỏng là chất lỏng trong suốt, không màu, trọng lượng riêng 0,807 g/ml ở điểm sôi của nó và hằng số điện môi 1.4. Nitơ lỏng thường được gọi bằng LN2, viết tắt hoặc “LIN” hoặc “LN “và có số UN 1977.

Danh mục:
0389.028.129