Bình chứa Nitơ lỏng 10 lít YSD-10

11.000.000 

  • Dung tích: 10,0 lít
  • Khối lượng bình rỗng: 6,2 kg
  • Khối lượng chứa đầy nitơ: 14,3 kg
  • Đường kính cổ bình: 50 mm
  • Đường kính thân bình: 303 mm
  • Chiều cao bình: 530 mm
  • Lượng khí hao hụt: 0,10 lít/ngày
  • Số gáo đựng mẫu: 6 cái
0931.475.185