Khí nitơ tinh khiết

350.000 

Một số loại khí nitơ tinh khiết Hùng Phát Gas cung cấp:

* Khí nitơ tinh khiết 5.0 (99,999 %):

– Cung cấp bằng bình khí 10 lít, 14 lít, 40 lít, 47 lít áp suất nạp 150 bar.

– Cung cấp bằng bình khí 50 lít áp suất nạp 200 bar.

* Khí nitơ tinh khiết 5.5 (99,9995 %):

– Cung cấp bằng bình 10 lít, 14 lít, 40 lít, 47 lít áp suất nạp 150 bar

– Cung cấp bằng bình 50 lít áp suất nạp 200 bar.

Danh mục:
0931.475.185