Bình chứa Nitơ lỏng 20 lít YDS-20

13.500.000 

  • Dung tích: 20 lít
  • Khối lượng bình rỗng: 11,4 kg
  • Khối lượng chứa đầy nitơ: 29,2 kg
  • Đường kính cổ bình: 50 mm
  • Đường kính thân bình: 409 mm
  • Chiều cao: 655 mm
  • Lượng khí hao hụt: 0,17 lít/ngày
  • Số gáo đựng mẫu : 6 cái.
0931.475.185