Vỏ bình CO2 14 lít

1.000.000 

Thông số kỹ thuật vỏ bình khí CO2:

  • Chứa 5 kg CO2 lỏng (chai mới 100%).
  • Thể tích 14 lít.
  • Khối lượng: 18.6 kg.
  • Áp suất thử: 250 bar.
  • Áp suất làm việc: 150 bar.
  • Kiểm định 5 năm do Trung Tâm II Đóng kiểm định.
Danh mục:
0389.028.129