Bình chứa Nitơ lỏng 15 lít YSD-15 (Sao chép)

9.500.000 

  • Dung tích: 16,0 lít
  • Khối lượng bình rỗng: 8,4 kg
  • Khối lượng chứa đầy nitơ: 21,6 kg
  • Đường kính cổ bình: 50 mm
  • Đường kính thân bình: 355 mm
  • Chiều cao: 600 mm
  • Lượng khí hao hụt: 0,16 lít/ngày
  • Số gáo đựng mẫu : 6 cái
0389.028.129