Hệ thống khí hút y tế

  Kiu

  ◦ Máy kép, bơm hút chân không vòng nước

  Cuto

  ◦ Bơm chân không (máy kép)

  ◦ Bình nhận

  ◦ Bình lắng trong

  ◦ Hệ thống cấp thoát nước tự động

  ◦ Bảng điều khiển

  ◦ Kèm các phụ kiện khác

  0931.475.185